Nasz Cel

Głównym zadaniem podczas realizacji projektu jest rozwijanie świadomości u osób pracujących w organizacjach przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w zakresie wykorzystania szkoleń i doradztwa w sytuacji przechodzenia zmian w przedsiębiorstwie. Będziemy realizować to zadanie poprzez przeprowadzanie badań dotyczących ich potrzeb oraz organizację konferencji i targów usług szkoleniowo-doradczych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Całość zostanie zakończona wydaniem publikacji, która będzie podsumowywać wyniki badań oraz realizację projektu.

Projekt "Pomost szkoleniowo-doradczy sposobem na bezpieczne przejście przez zmianę" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Działania realizowane w ramach projektu

  • Przygotujemy i przeprowadzimy badania oraz opracujemy raport z wynikami. W badaniu dobrowolnie wezmą udział pracownicy oraz kadra zarządzająca przedsiębiorstw, które przechodzą procesy modernizacyjne i adaptacyjne. Działania dotyczyć będą tylko przedsiębiorców znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego.
  • Zorganizujemy sześć konferencji: w Szczecinie i w Koszalinie, na które zaprosimy blisko 480 osób.
  • Przygotujemy i wydamy publikację, którą otrzyma prawie 1000 organizacji z województwa zachodniopomorskiego.
  • W dwóch miastach: w Szczenienie i Koszalinie, zorganizujemy targi usług szkoleniowo-doradczych, na które zaprosimy blisko 800 osób. Będą to przedstawiciele firm, instytucji rynku pracy i związków pracodawców.
  • Przeprowadzimy liczne działania promocyjne.

Projekt "Pomost szkoleniowo-doradczy sposobem na bezpieczne przejście przez zmianę" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
"Człowiek - najlepsza inwestycja"