Targi

Targi usług szkoleniowo-doradczych
Termin targów 17 maja 2013 r. godz. 10.00 - 16.00 (targi zrealizowane)
Miejsce realizacji targów Hotel NOVOTEL, ul. 3 maja 31, Szczecin
Zakres/tematyka targów Założeniem realizowanych targów usług szkoleniowo-doradczych będzie zaprezentowanie pracownikom i przedstawicielom kadr zarządzających zachodniopomorskich przedsiębiorstw aktualnej oferty firm szkoleniowych i doradczych z naszego regionu. Uczestnictwo w targach zapewni możliwość skonsultowania się w zakresie obszaru szkoleń i/lub doradztwa jako pomocnych narzędzi w trakcie wprowadzania zmian i modernizacji w przedsiębiorstwach. Uczestnictwo w targach zapewni także możliwość wyboru odpowiedniej oferty adekwatnej do aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz porównania ofert świadczonych na lokalnym rynku. W trakcie targów zakłada się także promowanie szkoleń i doradztwa na przykładzie dobrych praktyk przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego.
Wystawcy Profesjonalne firmy szkoleniowe i/lub doradcze z województwa zachodniopomorskiego, które zapewnią odwiedzającym możliwość konsultacji z zakresu szkoleń i/lub doradztwa szczególnie przydatnych w okresie wprowadzania zmian i modernizacji w przedsiębiorstwach.
Pomoc publiczna Uczestnictwo w targach dla wystawców jest objęte regułami pomocy de minimis.
Koszt udziału w targach udział bezpłatny
Dokumenty rekrutacyjne dla wystawcy
Uczestnicy (odwiedzający) Targi przeznaczone są dla wszystkich przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne. Do udziału w targach zapraszamy również przedstawicieli firm szkoleniowo-doradczych, instytucji rynku pracy, związków pracodawców oraz indywidualne osoby.
Pomoc publiczna Uczestnictwo w targach dla odwiedzających nie jest objęte regułami pomocy publicznej.
Koszt udziału w targach udział bezpłatny
Harmonogram targów
Materiały informacyjne

Projekt "Pomost szkoleniowo-doradczy sposobem na bezpieczne przejście przez zmianę" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
"Człowiek - najlepsza inwestycja"